KIEROWNIK BUDOWY

Szukasz Kierownika który poprowadzi Twoją budowę?

Poprowadzimy Twoją budowę oraz dziennik budowy. Sprawdzimy wszystkie możliwe optymalizacje projektu i przedstawimy najlepsze rozwiązania technologiczne i użytkowe.

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy m.in należy:

  1. Przejęcie o terenu budowy
  2. Prowadzenie dokumentacji budowy
  3. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu
  4. Podejmowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych BHP
  5. Zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10
  6. Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu
  7. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
  8. Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru

W skrócie!

Planowane
Wspieramy podczas planowana inwestycji, pomożemy w doborze najkorzystniejszych materiałów budowlanych
Realizacja
Jesteśmy na każdym etapie realizacji obiektu. Dopilnujemy nie tylko fundamenty, mury i stropy, ale również wszystkie detale!
Optymalizacja
Pomożemy oszacować koszt inwestycji oraz zoptymalizować rozwiązania technologiczne