INSPEKTOR NADZORU

Szukasz Inspektora który sprawdzi Twoją budowę?

 

Poprowadzimy Twoją budowę oraz dziennik budowy. Sprawdzimy wszystkie możliwe optymalizacje projektu i przedstawimy najlepsze rozwiązania technologiczne i użytkowe.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru m.in. należy:

  1. Reprezentowanie inwestora na budowie
  2. Sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
  3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych
  4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających
  5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.